Geography of religion as a field of research at the Jagiellonian University

Antoni Jackowski

Abstrakt

Geography as a field of research in Kraków first developed in the middle of the 19th century. The Faculty of Tourism at Jagiellonian University was the first to create a large program in pilgrimage research between 1936 and 1939.
The politics of the next five decades hampered the development of the program, with full-time studies beginning in the 1980s. The geography of religion program focused on research on the global nature of pilgrimages. Key research interests included historical and spatial issues and their effect on infrastructural, social, and economic changes at centers of religious worship as well as in surrounding regions and countries.

Słowa kluczowe: geography of religion, Jagiellonian University
References

Jackowski A., 1984, Le tourisme de pélerinage en Pologne, [ w : ] 25e Congrés International de Géographie, Resumé des Communications, Paris.

Jackowski A., 1985, Wybrane problemy turystyki pielgrzymkowej w Polsce, [ w : ] Materiały II Zjazdu Geografów Polskich, Łódź 11 – 13 1985, Łódź.

Jackowski A., Sołjan I., 2000, Pielgrzym Polski, Stow. Nasza Częstochowa, Częstochowa.

Jackowski A., Sołjan I. ( red. ), 2005, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Jackowski A., Sołjan I., 2011, Badania z zakresu geografii pilegrzymek i turystyki religijnej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ( 1985 – 2010 ), Peregrinus Cracoviensis, z. 22.

Peregrinus Cracoviensis, 1995, Jackowski A. (red.), z. 2.

Peregrinus Cracoviensis, 1996, Jackowski A. (red.), z. 3.

Peregrinus Cracoviensis, 1997, Jackowski A. (red.), z. 5.

Peregrinus Cracoviensis, 1998, Jackowski A. (red.), z. 6.

Peregrinus Cracoviensis, 2000, Jackowski A., Sołjan I. (red.), z. 9.

Peregrinus Cracoviensis, 2001, Jackowski A., Sołjan I. (red.), z. 11.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie