Dzieje pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę

Marta Michalska

Abstrakt

History of pilgrimages from Kraków to Jasna Góra

Descriptions of worshippers headed from Kraków to the Shrine of Jasna Góra in the city of Częstochowa have been discovered in archives dating back to the 14th century. The early beginnings of this traditions can be linked with religious and political considerations as well as the close proximity of Częstochowa to Kraków. The tradition of pilgrimages to Jasna Góra has been maintained over the centuries despite the loss of independence by Poland as a whole. The anti-Catholic work of Poland’s post-1945 government also did not stem the flow of pilgrims from Kraków to Jasna Góra. The contemporary pilgrimage movement has its roots in the 1970s when a number of new pilgrim organizations came into existence. These included the Cistercian Foot Pilgrimage ( 1972 ), which became the 4 th part of the Kraków Foot Pilgrimage in 1998. The latter had begun in 1981. Another pilgrimage is the Dominican Foot Pilgrimage, which became an independent pilgrimage in 1992 – separate from the Archdiocesan Pilgrimage. The smallest  pilgrimage from Kraków is the Skałka Foot Pilgrimage, which has been active since 1976 and is led by the Pauline Fathers. The pastoral work and pilgrimage activity of John Paul II has also had a strong effect on each of the three pilgrimage movements from Kraków.

Słowa kluczowe: Kraków, Jasna Góra, John Paul II
References

Materiały archiwalne

Archiwum klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze  ( AJG ):

Dyplom pergaminowy przywileju Jana Lutka z Brzezia wydany w Piotrkowie 27 marca 1466 r., A J G D-68.

List ( z 24 października 1933 r. ) o. Piusa Przeździeckiego w sprawie rozpowszechnienia petycji do Ojca Świętego o beatyfikację królowej Jadwigi, AJG 2711.

Odezwa Jasnej Góry do Duchowieństwa Polskiego oraz organizacji Religijnych

i Narodowych, A J G 2711.

Pismo o. P. Przeździeckiego Generała Zakonu Paulinów, 31 maja 1933 r., A J G 2220.

Pismo o. P. Przeździeckiego do Wysokiego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie, 25 lipca1933 r., A J G 2200.

Program Uroczystości na Jasnej Górze ku czci Królowej Jadwigi w dniach 23 i 24 września 1933 roku, A J G 2711.

Uroczystości ku czci królowej Jadwigi na Jasnej Górze, A J G 2711.

Uroczystości na Jasnej Górze ku czci Jana Sobieskiego i królowej Jadwigi, A J G 2711.

Archiwum klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie ( ASk )

Pielgrzymka na Jasną Górę – lista uczestników, 1981 r., A Sk 140.

Lista uczestników pielgrzymki, 1976 r., A Sk 699.

Lista uczestników pielgrzymki, 1978 r., A Sk 699.

fragment ( Zeszyty z listą pielgrzymów z lat: 1988 – 2004, 2006, 2009 – 2013 ), A Sk, bez sygnatury.

Publikacje

Bac A., Pierwoła J., Krajewska A., 2010, Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 2002 – 2009, Kraków.

Balon Z., Samsonowska K., 1996, Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 4.

Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2007, Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego, „ Prace Geograficzne ”, z. 117.

Boniecki A., 2000, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków.

Borkowska U., 1983, Jasna Góra w pobożności królów polskich, „ Studia Claromontana ”, t. 4.

Brückner A., 1991, Dzieje kultury polskiej , t. 3, Warszawa.

Gadocha A., 1993, Piesza Pielgrzymka z Krakowa – Mogiły na Jasną Górę, ( praca magisterska ), Kraków.

Gitler K., 1971, Opowiadania. Pamiętnik z lat 1803 – 1857, t. 1, Kraków.

Górski K., 1962, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. 1, Lublin.

Górski K., 1986, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków.

Gubała J., Krajewska A., Bac A., 2002, Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 1981 – 2001, Kraków.

Jabłoński Z. S., 1984, Jasna Góra, ośrodek kultu maryjnego, ( 1864 – 1914 ), Lublin.

Jabłoński Z.  S., 1993, Pątnicze więzi Krakowa z Jasną Górą, [ w : ] Z. S. Jabłoński ( red. ), Pątniczym szlakiem Orlich Gniazd, Jasna Góra – Częstochowa.

Jabłoński Z.  S., 1996 a,  Dynamika ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę w okresie II Rzeczpospolitej, [ w : ] A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska ( red. ), Przestrzeń i Sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków.

Jabłoński Z.  S., 1996 b, Piesza pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 4.

Jabłoński Z.  S., 1999, Jasna Góra w początkach II Rzeczpospolitej, Częstochowa.

Jackowski A., 2005, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Częstochowa.

Jackowski A., Pach J., Rudziński J. S., 2001, Jasna Góra, Wrocław.

Jackowski, A. Sołjan I., 2004, Pielgrzymowanie w archidiecezji krakowskiej, [ w : ] S. Koperek, S. Szczur, M. Leśniak, B. Mielec ( red. ), Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków.

Kabat E., 1997, Sodalicje Mariańskie w diecezji tarnowskiej 1893 – 1939, Praga.

Kosowski Z., Bac A., 2001, Biały Marsz 17 maja 1981, Kraków.

Kumor B., 1980, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej ( 1772 – 1918 ), Kraków.

Kumor B., 1981, Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę ( 1772 – 1809 ), „ Studia Claromontana ”, t. 1.

Niezgoda C., 1983, Kult Maryi Królowej Polski w życiu i działalności biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, „ Studia Claromontana ”, t. 4.

Niezgoda C., 1988, Wierny ideałom, życie, działalność i duchowość Józefa Sebastiana Pelczara ( 1842 – 1924 ), Kraków.

Pacan M. J., 1998, Piesza Pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę ( 1976 – 1996 ). Studium pastoralno-historyczne, ( praca magisterska ASk ), Kraków.

Pasiecznik J., 1980, Działalność klasztoru franciszkanów-reformatorów w Krakowie 1625 – 1978, Kraków.

Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., Gospodarek U., 1998, Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 6.

Radoń A., 2007, Człon IV Nowohucki jest jednym z najmłodszych członów Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, „ Ślad, Miesięcznik Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach ”, nr 8 ( 95 ).

Rymarówna Z., 1997, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, Kraków.

Rymarówna Z., 1984, Sodalicje Mariańskie w Polsce ( 1574 – 1946 ), „ Jasna Góra ”, r. 2, nr 7.

Szafraniec K., 1980, Z dziejów Jasnej Góry. Próba wyjaśnienia genezy klasztoru i sanktuarium w świetle analizy źródeł historycznych, Warszawa.

Święs M., Kozicki K., 2007, Rozmowy Niekontrolowane, wywiad z Księdzem Franciszkiem Gruszką, „ Ślad, Miesięcznik Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach ”, nr 8 ( 95 ).

Wilk E., 1991, „ Totus Tuus ” jasnogórskimi pielgrzymkami pisane, „ Jasna Góra ”, r. 9, nr 9.

Witkowska A., 1984 a, Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII wieku, „ Studia Claromontana ”, t. 5.

Witkowska A., 1984 b, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin .

Witkowska A., 1987,Książka dewocyjna w duszpasterskiej posłudze jasnogórskiego sanktuarium w XVII – XVIII wieku, „ Studia Claromontana ”, t. 7.

Witkowska A., 1993, Z Krakowa na Jasną Górę, [ w : ] Z. S. Jabłoński ( red. ), Pątniczym szlakiem Orlich Gniazd, Jasna Góra – Częstochowa.

Wojciechowski L., 1991, Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacja – uposażenie – rozwój do około 1430 roku, „ Studia Claromontana ”, t. 11.

Wojtyła K., 1984, Dlaczego błogosławiona Jadwiga jest nam tak bardzo droga?, „ Jasna Góra ”, r. 2, nr 7.

Zaleski W., 1982, Jasna Góra 1382 – 1982, Łódź.

Ziejka F., 1994, Krakowscy pątnicy, [ w : ] R. Godula ( red. ),Klejnoty i sekrety Krakowa : teksty z antropologii miasta, Kraków.

Związek J., 1983, Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę, „ Studia Claromontana ”, t. 4.

Wykaz wywiadów (archiwum prywatne):

Wywiad z Bacem A.: nr 1 (27.02.2012), nr 2 (02.04.2012).

Wywiad z o. Benignusem Deptułą Cist (2006).

Wywiad z Dubiel O.: nr 1 (22.02.2012), nr 3 (28.03.2012), nr 4 (06.04.2013), nr 5 (12.07.2013).

Wywiad z Gniewek E. (17.08.2012).

Wywiad z Gniewek L. (17.08.2012).

Wywiad z Łysek B. (03.07.2008).

Wywiad z Szumską E. (04.05.2012).

Wywiad z Wiercioch J. (04.05.2012).

strony internetowe

www 1: http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=7436 (26.03.2013).

www 2: http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=7443 (23.03.2013).

www 3: http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=8109 (22.12.2013).

www 4: http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=1016 (18.04.2012).

www 5: http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=8105 (22.12.2013).

www 6: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-906 (11.04.2013).

www 7: http://www.liturgia.pl/artykuly/Krakow-Ruszyla-XX-pielgrzymka-dominikanska-na-Jasna-Gore.html (18.04.2012).

www 8: http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=276:pierwsza-piesza-pielgrzymka&catid=85:piesza-pielgrzymka-na-jasn-gor&Itemid=165 (21.12.2013).

www 9: http://www.pielgrzymka.dominikanie.pl/zaki.php (11.04.2013 ).

www 10: http://www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=665 (11.04.2013).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie