Kandaharskie inskrypcje króla Aśoki

Janusz Fedirko

Abstrakt

Ashoka’s inscriptions from Kandahar

The article presents the silhouette of one of the most famous rulers in the history, the Indian emperor Ashoka. However, the knowledge about him is still not impressive. Recognized and identified by the scientists relatively late he proved to be a particular monarch – after a period of tyranny and ruthlessness, cruelty inflicted by him
and use of violence on a grand scale he has undergone a moral metamorphosis and attempted to expand, using authoritarian ways, pacifism to make humanity happy. To the religion of India he was like Constantine to Christianity. He promoted peace, tolerance and pacifism in the whole known world. The gate and bridge for Ashoka in the transmission of his ideas and mission towards west frontier were the areas influenced by Greeks: Gedrosia, Drangiana, Arachosia, Gandhara (largely part of contemporary Afghanistan). Strong cultural bastion of Bactria expanding to the south displaced Greek Alexandrian-Seleucid elements, what guaranteed Ashoka a success in the Hellenistic world. He based his projection on the Greek culture and Aramaic language, therefore not on Indian, but on the West Asian ideas. The meaning of Ashoka’s inscriptions found in Kandahar is a guideline for travelers and for those looking for the way to happiness.

Słowa kluczowe: Ashoka’s inscriptions, Kandahar, buddism
References

Basham A. 1996, Okres wczesnych imperiów, [ w : ] A. Cotterell ( red. ), Cywilizacje starożytne, Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo PRO-media CD, Łódź.

Bennet B., Roberts M., 2010, Wojny następców Aleksandra. Dowódcy, kampanie, tajemne spiski i zdrady, wydawnictwo, „ Bellona ”, Warszawa.

Bernhard M. L. 1993, Sztuka hellenistyczna, PWN, Warszawa.

Carratelli G. P., 1964, Wstęp, [ w : ] Orędzia króla Aśoki, PWN, Warszawa.

Diringer D., 1972, Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, PIW, Warszawa.

Eliade M., 1994, Historia wierzeń i idei religijnych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa. t. II.

Frederic L., 1998, Słownik cywilizacji indyjskiej, Wydawnictwo Książnica, Katowice, t. I i II

Gafurow B., 1978, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, PIW, Warszawa.

Gawroński A., 1925, Bindusara Maurya, „ Rocznik Orjentalistyczny ”, Lwów, t. II.

Kabir H., 1964, Przedmowa, [ w : ] Orędzia króla Asioki, PWN, Warszawa.

Kieniewicz J., 1987, Historia Indii, Warszawa.

Mejor M., 2001, Buddyzm, Zarys historii buddyzmu w Indiach, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Misra G. S. P., 1995, Develpoment of Buddhist Ethics, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

Oliphant M., 1993, Antyczny świat. Wielkie cywilizacje przeszłości, Wydawnictwo Muza, Warszawa.

Orędzia króla Asioki, 1964, (tłum.) J. Makowiecka, PWN, Warszawa.

Renou L., 1953, L’Inde classique, Manuel des études indiennes, Paris.

Słuszkiewicz E., 1935, Historia Indyj, [ w : ] J. Dąbrowski, O. Halecki, M. Kukiel, S. Lam ( red. ), Wielka Historja Powszechna, t. 1, Pradzieje ludzkości i historija państw Wschodu, Wyd. Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa.

Świderkówna A., 1978, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, PIW, Warszawa.

Thapar R., 1993, Aśoka and the Decline of the Mauryas, Oxford University Press.

Toynbee A. J, 2000, Studium historii, ( skrót dokonany przez D. C. Somervella ), PIW, Warszawa.

Żurawski B, 1985, Śladami Aleksandra Macedońskiego, KAW, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie