Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki

Izabela Kapera,

Jacek Kapera

Abstrakt

Cistercian abbeys in Poland and their influence on the development of tourism

The purpose of the study was to investigate the meaning of Cistercian abbeys in Poland for tourism development. The basic thesis was the assumption that Cistercian abbey has the influence on increasing the attractiveness and tourist promotion of the area. The research involved four Cistercian abbey in Szczyrzyc, Mogiła, Jędrzejowo and Wąchock. The presence of these objects affects the tourist attractiveness of the area, which is connected with the fact that they are high-ranking advantage of touring. As monuments of architecture and construction possess often in their area art museums, art collections. At the same time organize contemporary cultural events and are places of pilgrimage. This, in turn, entails the development of tourism management. A particular example is the creation of hiking trails. Abbey, in consultation with representatives of local government and with other subjects often participate in creation of tourism products and participate in the promotion of the region, resulting in arrivals of both tourists and pilgrims.

Słowa kluczowe: tourism, pilgrimages, Cistercian abbey, Poland
References

Droździk P., Wczesny M., 2009, Cystersi w Polsce, Wydawnictwo GOLDRUK, Nowy Sącz.

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jackowski A., [ brak roku wyd. ], Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce-stan obecny i szanse rozwoju, http ://www.sgpm.krakow.pl/newsysn/UserFiles/File/2011-06-21-ref1-1-1.pdf.

Kapera I, 2005, Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie limanowskim wobec akcesji do Unii Europejskiej, praca doktorska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (mps).

Kapera I., 2009, Turystyka religijna w Beskidzie Wyspowym, [ w : ] A. Jackowski,

F. Mróz, I. Hodorowicz ( red. ), Turystyka religijna na obszarach górskich, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ.

Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2009, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Marszalska J. M., [ brak roku wyd.  ], Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków, Wydawnictwo Diecezji tarnowskiej Biblos, Tarnów

Paterewicz B., Masarczyk S., 2011, Słowo Pokoju, alfabet cystersko-franciszkański, U.P.Z.P. „ Dorand ” T.S. Cisek, Starachowice.

Rohrscheit A. M., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [ w : ] Z. Kroplewski, A. Panasiuk ( red. ), Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Różycki P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.

Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, 2012, Kuźnia Raciborska, http://gminycysterskie.org/pliki/statut.pdf (dostęp: 17.09.2013).

Wyrwa A. M., [ brak roku wyd.  ], Podróże cystersów oraz idea, organizacja i promocja szlaku cysterskiego w Polsce, http ://www.studiaperiegetica.pl/pub/6_2_2008.pdf.

strony internetowe

www. 1 : http ://cystersi.pl/ ( dostęp : 17.09.2013 ).

www. 2: http ://www.szlakcysterski.org/?pokaz=o_cystersach&tytul=obiekty_prowadzone_przez_
ojcow_cystersow&artykul=tak ( dostęp : 17.09.2013 ).

www. 3 :  http ://www.szlakcysterski.org/?pokaz=kronika_wydarzen# ( dostęp : 17.09.2013 ).

www. 4 : http ://www.wachock.cystersi.pl/pokaz_artykul/?id_article=374&id_page_element=47 ( dostęp : 13.09.2013 ).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie