Peregrinus Cracoviensis,2015, Numer 26 (1)

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Proces suburbanizacji a powstawanie nowych parafii. Przykład aglomeracji poznańskiej

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (1), s. 5–20
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20833105PC.15.001.8872

Pielgrzymki do Piekar Śląskich w latach 1946–1947 w świetle okólników Kurii Diecezjalnej w Katowicach

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (1), s. 21–34
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20833105PC.15.002.8873

Aspekt religijny w kontaktach czesko-hiszpańskich w średniowieczu

Peregrinus Cracoviensis, 2015, Numer 26 (1), s. 35–62
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20833105PC.15.003.8874