Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze miejscem uświęcenia chrześcijanina w nauczaniu biskupa Stefana Bareły

Andrzej Sękiewicz

Abstrakt

The Sanctuary of Our Lady of Częstochowa at Jasna Góra as a place of sanctification of a Christian in the teachings of Bishop Stefan Bareła

Sanctity is the meaning of a Christian’s life and belongs to its essence. The  article is devoted to the role played by the Jasna Góra Sanctuary in achieving the sanctity of an individual and the entire Polish nation. Selected texts from the teachings of the third bishop of Częstochowa, Stefan Bareła, related to the worship of the Mother of God, were analysed. It manifests itself in various forms and on many levels of human existence, contributing to the development of the spiritual life of man. The Bishop teaches what is the worship of the Mother of God, thus contributing to the understanding of what Marian means in the life of a Christian, separating its theological aspects from pure piety. A proper understanding of the veneration and expression of the worship of the Mother of God strengthens the Christian’s faith. Its manifestation is the constant making of pilgrimages to Jasna Góra and the vows and commitments made in this place. An important element of the worship of the Mother of God is its influence on every Christian’s vocation to sanctity, discussed in the teachings of Bishop Stefan Bareła.

Słowa kluczowe: Bishop Stefan Bareła, Jasna Góra, worship of the Mother of God, Christian, sanctity, Marian, piety
References

Chmielewski M., 2010, Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy konieczność?, „Salvatoris Mater”, 12, 1–2, s. 11–23.

Jan Paweł II, 2000, Encyklika Redemptoris Mater (RM), Pallottinum, Poznań. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2003, Pallottinum, Poznań.

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 2002, Pallottinum, Poznań. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (KK), http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/113 konstytucjadogmatyczna-o-kosciele-lumen-gentium.html (30.08.2016).

Źródła drukowane ks. bpa Stefana Bareły

Biskup częstochowski na wejście w wiary Drugie Tysiąclecie i na 40-lecie Maryjnej  Diecezji, 1967, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 41, 6, s. 131–134.

List pasterski biskupa częstochowskiego na 50-lecie Diecezji, 1975a, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 49, 7–8, s. 161–166.

List pasterski Biskupa częstochowskiego z okazji Jubileuszu 600-lecia obecności Matki Bożej na Jasnej Górze, 1982c, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 56, 11, s. 250–257.

Milenijne orędzie Biskupa częstochowskiego do duchowieństwa i wiernych Częstochowy, 1966a, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 40, 5–7, s. 161–162.

Powitanie Ojca św. na Jasnej Górze przed rozpoczęciem spotkania z młodzieżą, 1983, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 57, 10, s. 228–229.

Przemówienie Biskupa częstochowskiego wygłoszone podczas pontyfikalnej Mszy św. w Katedrze Włocławskiej na Uroczystościach Milenijnych, 1966b, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 40, 12, s. 275–278.

Słowo Biskupa częstochowskiego do dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców miasta Częstochowy i parafii rejonu Częstochowy, 1969, „Częstochowskie Wiadomości”, 43, 8–9, s. 179–180.

Słowo ks. Biskupa ordynariusza do mieszkańców Częstochowy i Diecezji na szlaku Pielgrzymki Warszawskiej, 1970, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 44, 5–7, s. 237–238.

Słowo Biskupa częstochowskiego do mieszkańców Częstochowy i okolic, 1972, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 46, 10–11, s. 266–267.

Słowo ks. biskupa ordynariusza Stefana Bareły, wygłoszone w czasie Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze do uczestników Dni Skupienia Jasnogórskiego Ośrodka Powołań, 1974a, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 48, 12, s. 282–287.

Słowo ks. biskupa ordynariusza Stefana Bareły, wygłoszone w Katedrze do Pielgrzymki Jubileuszowej Alumnów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Roku Świętym, 1974b, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 48, 12, s. 277–281.

Słowo pasterskie Biskupa częstochowskiego z racji zakończenia roku szkolnego dzieci i młodzieży, 1982a, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 56, 12, s. 284–285.

Słowo wprowadzające do Mszy św. jubileuszowej na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1982 r., 1982b, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 56, 11, s. 257–259.

Teologiczne podstawy Synodu, 1980, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 8, s. 7–48.

Wielkanocny list pasterski do duchowieństwa i wiernych Diecezji Częstochowskiejw Roku Milenijnym 1966c, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 40, 5–7, s. 158–160.

Zaproszenie Diecezjan na Uroczystości Jubileuszowe, 1975b, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, 49, 7-8, s. 159–160.

Źródła niedrukowane (maszynopisy) ks. bp. Stefana Bareły

Jasna Góra a sobór i Kościół powszechny, Radio Vaticana, 24 X 1965, mps a, s. 1–5.

Przemówienie jego ekscelencji księdza biskupa ordynariusza w dniu 15 sierpnia 1966 r., mps b, s. 1–12.

Przemówienie księdza biskupa ordynariusza Stefana Bareły na Jasnej Górze w dniu święceń, 2 VII 1966, mps c, s. 1–7.

Przemówienie księdza biskupa Stefana Bareły na uroczystościach milenijnych w Płocku 13 listopada 1966 r., mps d, s. 1–6.