Misja i cele

W Peregrinus Cracoviensis publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii religii oraz dotyczące pielgrzymek i turystyki religijnej