O czasopiśmie

W Peregrinus Cracoviensis publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu:

1. Geografii religii:

 • geografia religii jako dyscyplina nauk geograficznych,
 • regionalizacja zjawisk religijnych,
 • rozwój przestrzenny religii,
 • przestrzeń sakralna,
 • krajobraz sakralny i religijny,
 • główne religie świata,
 • religie i wyznania w Polsce,
 • religia a polityka,
 • osadnictwo a funkcja religijna,
 • wpływ religii na rozwój różnych dziedzin gospodarki,
 • środowisko geograficzne a religia,
 • religia a ochrona środowiska,
 • geografia Ziemi Świętej,
 • kartografia religijna.
   

2. Pielgrzymki i turystyka religijna:

 • pielgrzymki i migracje religijne,
 • religia a turystyka („turystyka religijna"),
 • centra pielgrzymkowe świata,
 • sanktuaria i pielgrzymki w Polsce.