Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Izabela Sołjan

Redaktor tematyczny: Elżbieta Bilska-Wodecka
Sekretarz redakcji: Justyna Liro
Redaktor statystyczny: Michał Paszkowski
Redaktor językowy: Grzegorz Zebik