Recenzenci

Recenzenci artykułów w 2016 roku

 • dr hab. Lucyna Przybylska, Uniwersytet Gdański;
 • doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE;
 • dr hab. Marzena Lamparska, Uniwersytet Śląski;
 • dr Tomasz Havlicek, Uniwersytet Karola w Pradze,
 • dr hab. Bogusław Włodarczyk prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci artykułów w 2015 roku

 • dr hab. Ewa Klima prof. Politechniki Łódzkiej;
 • dr Lucyna Przybylska, Uniwersytet Gdański;
 • dr Grażyna Holly Ośrodek Naukowo-Badawczy Bieszczadzkiego PN;
 • dr hab. Andrzej Rykała prof. UŁ;
 • dr hab. Anita Wolaniuk prof. UŁ,;
 • doc. dr hab. Ludwik Kaszowski;
 • dr hab. Marzena Lamparska UŚ;  
 • dr hab. Agata Mirek prof. KUL

Recenzenci artykułów w 2014 roku

 • prof. dr hab. Zygmunt Górka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • doc. dr hab. Ludwik Kaszowski;
 • dr hab. Ewa Klima prof. Politechniki  Łódzkiej
 • prof. Rene Matlovic, University of Presov, Słowacja
 • dr Agnieszka Staszczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogdan Włodarczyk prof. UŁ

Recenzenci artykułów w 2013 roku

 • Zygmunt Górka
 • Ewa Klima
 • Mirosław Mika
 • Anita Wolaniuk

Recenzenci artykułów w 2012 roku

 • Róża Godula-Węcławowicz
 • Roman Jusiak OFM
 • Ludwik Kaszowski OSPPE
 • Roman Matykowski
 • Agata Mirek
 • Wojciech Mruk
 • Danuta Quirini-Popławska
 • Maria Soja
 • Anita Wolaniuk
 • Bogdan Włodarczyk
 • Zdzisław Zblewski

Recenzenci artykułów w latach 2010-2011

 • Bolesław Domański
 • Zygmunt Górka
 • Antoni Jackowski
 • Roman Jusiak OFM
 • Danuta Quirini-Popławska
 • Eugeniusz Rydz