Kontakt

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664-5286
fax. 12 664-5385
e-mail: peregrinus.cracoviensis@uj.edu.pl