http://www.ejournals.eu/resources/images/800px-Open_Access_logo_PLoS_transparent%20ej.png

Obecnie publikacje naukowe deponowane w formie elektronicznej w Portalu Czasopism Naukowych są dostępne w otwartym dostępie (Złota droga otwartego dostępu) - w sposób otwarty i bezpłatny, w wybranym przez użytkownika czasie, bez ograniczeń technicznych. Dzięki temu bez wychodzenia z domu lub pracy mogą Państwo zapoznać się z interesującymi Państwa tekstami. 

Artykuły podlegają ochronie praw autorskich. Każdy artykuł i czasopismo mogą podlegać innemu zakresowi ochrony prawnej. Informacji o zakresie ochrony i ewentualnych licencjach szukaj na stronach internetowych poszczególnych czasopism.

 

Jak złożyć Zamówienie

 

 1. Przed rozpoczęciem zakupów należy upewnić się, czy używana przeglądarka akceptuje cookies (Patrz: Polityka cookies).
 2. Aby dokonać zakupu Ebooków - publikacji elektronicznej, należy umieścić w koszyku wybrane pozycje, a następnie sfinalizować Zamówienie i uiścić należność. Pliki dostępne są w formacie PDF.
 3. W trakcie Zamówienia na e-booki Użytkownik winien wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia umowy.  Informujemy, że w  takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Nie przysługuje mu również prawo odstąpienia do umowy jeżeli zamawia ebooki artykułów, numerów lub roczników periodyków lub czasopism.
 4. Zamówienie zostaje zrealizowane, czyli pliki Ebooków są dostępne do pobrania dla Użytkownika po potwierdzeniu dokonania płatności.
 5. Po potwierdzeniu płatności na adres mailowy podany w Zamówieniu zostaje wysłany mail z linkiem, z którego będzie można pobrać zakupioną i opłaconą wcześniej publikację. Link jest aktywny przez 72 godziny. Po tym czasie pobranie pliku będzie niemożliwe. Plik można pobrać max. 3 razy.
 6. W ramach Portalu można złożyć zamówienie na wybrane czasopismo lub inny periodyk w postaci:
  a) pojedynczego artykułu czasopisma lub periodyku posiadającego oddzielny tytuł i nazwiska/nazwisko autora
  b) pojedynczego numeru czasopisma lub innego periodyku posiadającego oddzielny numer
 7. W ramach pojedynczego zamówienia można  zamawiać dowolną liczbę artykułów i numerów dowolnych czasopisma lub periodyków z wyłączeniem ebooków dostępnych bezpłatnie.
 8. Każdy artykuł i  numer czasopismo posiada własny tytuł, który stanowi podstawę wyboru konkretnego Zamówienia. Aby zapoznać się szczegółowo z informacjami o oferowanych Ebookach należy kliknąć myszką w tytuł Ebooka.
 9. Odnalezienie tytułu artykułu ułatwia podział tematyczny oraz wyszukiwarka. Zakupy można rozpocząć na dowolnej stronie Portalu korzystając z ikonki koszyka obok wybranego Ebooka (brak ikony koszyka w szczegółach artykułu oznacza, iż jest on dostępny bezpłatnie). Kliknięcie na tą ikonę powoduje umieszczenie Ebooka w koszyku. Jego zawartość można sprawdzić w dowolnym momencie wybierając opcję koszyk (górne menu). Edycja koszyka umożliwia zmianę ilości zamówionych Ebooków oraz ich usuwanie z koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 10. W formularzu adresowym należy  wypełnić wszystkie niezbędne dane (pola zaznaczone gwiazdką).
 11. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz kopią danych i potwierdzeń podanych podczas dokonywania zakupów.
 12. Złożone Zamówienie jest weryfikowane przez Wydawcę, w celu sprawdzenia dokonania płatności. W przypadku braku potwierdzenia płatności, do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika dalsza realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo  przed realizacją Zamówienia do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 14. Nabywca e-booka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go powielać ani udostępniać osobom trzecim** (chyba, że zezwala na to odpowiednia, odrębna licencja). Ebook może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego.  Treści E-booka można drukować wyłącznie na własne potrzeby. Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne na stronie www.wuj.pl objęte są prawem autorskim. Nabywca nie ma prawa do kopiowania i rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci typu Internet. Dotyczy to również ebooków w dostępie bezpłatnym**.

 

** Każdy artykuł może podlegać innemu zakresowi ochrony praw autorskich.