On the Lattice of p-Consequences

Szymon Frankowski

Abstrakt

This paper is devoted to investigation of the lattice properties of p-consequences. Our main goal is to compare the
algebraic features of the lattices composed of all p-consequences and all consequence operations defined on the same propositional language.

References
[1] K. Ajdukiewicz, Pragmatic Logic, Reidel, Dortrecht-Boston, 1974 
[2] S. Frankowski, Formalization of Plausible Inference, Bulletin of the Section of Logic 33/1 (2004), pp. 41–52. 
[3] S. Frankowski, p-consequence Versus q-consequence Operations, Bulletin of the Section of Logic 33/4 (2004), pp. 197–207. 
[4] S. Frankowski, Formalizacja wnioskowan´ zawodnych (in polish), PhD dissertation, University of Łódź, 2006. 
[5] G. Malinowski, Q-consequence Operation, Reports on Mathematical Logic 24 (1990), pp. 49–59. 
[6] G. Malinowski, Lattice Properties of a Protologic Inference, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 24 (1990), 4 (17) (2001), pp. 51–58 
[7] G. Malinowski, That p + q = c(onsequence), Bulletin of the Section of Logic 36/1-2 (2007), pp. 7–20.
[8] Y. Shramko and H. Wansing, Entailment Relations and/as Truth Values, Bulletin of the Section of Logic 36/3-4 (2007), pp. 131–143.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.