Corrigendum to "On Definable Completeness for Ordered Fields" RML, 54 (2019), 95 - 100

Mojtaba Moniri

Abstrakt

AMS subject classification: 03C64, 12L12.

Słowa kluczowe: ordered field, 0-definably complete, real closed field
References

[1] user107952, Is this theory the complete theory of the real ordered field?, MathOverow, 2021, https://mathoverow.net/q/383259 (accessed March 8, 2021).

[2] E. Jerabek, private communication, March 2021.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.