Wzory umów dla autorów

       Umowa dla autora

        Contract for author