Wzory umów dla autorów

       Umowa dla autora

       Contract for author