Zespół redakcyjny

Paweł M. Idziak
Theoretical Computer Science Department, Jagiellonian University, Poland

Andrzej Wroński
Department of Logic, Jagiellonian University, Poland

Managing Editors
Ewa Capińska
Theoretical Computer Science Department, Jagiellonian University, Poland
e-mail: rml@tcs.uj.edu.pl