Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Vol. 23

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: amicable dispute resolution methods, labour-related proceedings, mediation, right to a fair trial, labour disputes, employee, court proceedings, freedom of association, trade union, dignity, constitutional rights, civil employment, collective industrial disputes, constitution, collective bargaining, employer, labour law, civil law, private law, public law, employment contract, trade union membership, discrimination, employment, remuneration, principle, dyscrimination, regulation severance payment, civil service, contract of employment, recruitment process, official, employee’s duty of confidentiality, personal data, person authorized to process personal data, confidentiality of personal data, individual labour law, collective labour law, employment relationship, subordination of staff, trade unions, European Union, Charter of Fundamental Rights, Poland, social security rights, Slovenia, social security, Greece, Belgium, Right to social security, Czech Republic, Netherlands, Sweden, Hungary, Germany, Latvia, France, maternity leave, parental leave, child care leave, working time, the closest family member of the employee, paternity leave, childcare leave, the rights related to childbirth, maternity allowance, health insurance/ sickness and maternity insurance, maternity benefis, bodyguard of the employee of the parent, motion for parental leave, resignation from parental leave, personal child care, additional maternity leave, employees’ rights related to parenthood, Labour Code amendment, employee-mother, employee-father, Contract of employment, contract of employment concluded for a specific period of time, trial period, the limit on the number of contacts, time limit, unlimited contracts, the period of notice, bases of the establishment of the employment relationship, the law of the employment relationship

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy-nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 9-20
Data publikacji online: 2016

Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 21-38
Data publikacji online: 2016

Urlop rodzicielski po nowelizacji kodeksu pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 39-48
Data publikacji online: 2016

Ewolucja urlopu rodzicielskiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 49-62
Data publikacji online: 2016

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich po ostatniej nowelizacji kodeksu pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 63-81
Data publikacji online: 2016

Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 83-94
Data publikacji online: 2016

Ocena funkcjonowania regulacji prawnej dotyczącej uprawnień rodzicielskich pracowników

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 95-110
Data publikacji online: 2016

The French social security system

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 111-124
Data publikacji online: 2016

The constitutional social security rights in Latvia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 125-140
Data publikacji online: 29 czerwca 2016

The right to Social Security in the European Constitutions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 141-150
Data publikacji online: 2016

The Hungarian Fundamental Law (Constitution) and the Right to Social Security

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 151-173
Data publikacji online: 2016

Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 1975-192
Data publikacji online: 2016

Constitutional and conventional protection of social security in the Netherlands

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 193-202
Data publikacji online: 2016

The Right to Social Security in the Czech Constitutional System

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 203-222
Data publikacji online: 2016

The Right to Social Security in the Belgian Constitution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 223-238
Data publikacji online: 2016

The Right to Social Security in the European Constitutions: Greece

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 239-252
Data publikacji online: 2016

Constitutional protection of the right to social security in Slovenia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 253-274
Data publikacji online: 2016

The Right to Social Security in the Constitution of the Republic of Poland

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 275-290
Data publikacji online: 2016

Lithuanian Labour Law in the Context of the EU Charter of Fundamental Rights Introduction

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 291-312
Data publikacji online: 2016

The future of labour law in Poland - selected issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 313-332
Data publikacji online: 2016

Właściwości pracowniczego obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 333-342
Data publikacji online: 2016

Zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych – aktualne problemy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 343-362
Data publikacji online: 2016

Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach regulacji dotyczących przyznawania świadczeń pracownikom odchodzącym z pracy pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 363-387
Data publikacji online: 2016

Przynależność związkowa jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 389-398
Data publikacji online: 2016

Prawo pracy – prawo prywatne czy prawo publiczne. Rozważania na tle charakteru umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 399-415
Data publikacji online: 29 czerwca 2016

Monopol związkowy w zakresie prawa prowadzenia i inicjowania sporu zbiorowego a konstytucyjne prawo do rokowań zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 417-427
Data publikacji online: 2016

Ustawowe ograniczenia wolności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych, a gwarancje konstytucyjne

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 429-436
Data publikacji online: 2016

Right to a fair trial in labour disputes in the light of the Polish Constiution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 437-445
Data publikacji online: 2016

The impact of the Act of September 10, 2015 amending some statues in connection with the promotion of amicable dispute resolution methods on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 447-460
Data publikacji online: 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".