Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy-nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości?

Jan Piątkowski

Abstrakt

The subject of the analyses are the latest changes in the Labour Code relating to fixed term employment contracts. The most important change is the limitation of the period of employment of the employee with the employer on the basis of a fixed term employment contract, a total of 33 months and three contracts. This regulation may be less effective due to its non-applicability, if justified by "objective reasons" concerning the employer. A positive change for employees is an equal period of notice for both fixed and permanent employment contracts. In contrast, the progressive destabilization of the temporary employment, due to the possibility of the termination of any fixed term employment contract, should be assessed negatively. The amendment to the Labour Code has not had an impact on the identity of a fixed term employment contract, which is established by a lack of the employer’s obligation to justify the termination of such contract.

Słowa kluczowe: bases of the establishment of the employment relationship, the law of the employment relationship, individual labour law

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".