Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny pracownika

Małgorzata Mędrala

Abstrakt

The parental rights of the closest family member of the employee

This study concerns the problem of the term of the closest family member of the employee in Polish Labour Code. The definition of the closest family member of the employee exists from the Janunuary’s recent amendment to the Labour Code. It causes a lot of practical problems because the legislator probably made a mistake with the definition of these group of the entitled employees. The Author analizes the scope of the problematic definition, the rights of the employees-family member and the rights and obligations of the employer during the examination of the leave motions for leave of such employees.

Słowa kluczowe: employee, employer, maternity leave, parental leave, the closest family member of the employee

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".