Przynależność związkowa jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu

Marzena Szabłowska-Juckiewicz

Abstrakt

Trade union membership as a ground of discrimination in employment

Trade union membership is not listed among the grounds of discrimination under the provisions of EU directives concerning equal treatment in employment. Such criterion of discrimination of employees is, however, recognized in certain national legal orders, including the Polish labour law. The Polish legislator decided upon specific, parallel protection and did not confine with the regulations contained in the act on trade unions but also formulated a ban on discrimination based on trade union membership on the grounds of the Labour Code.

Słowa kluczowe: trade union membership, discrimination, employment

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".