Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sytuacja prawna pracownika powracającego do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem - uwagi de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 89–102
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.008.7395

Working above contractual hours in the case of part-time employees

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 103–115
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.009.7396

Work protection of persons with disabilities

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 117–124
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.010.7397

Obowiązki państwa w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych - kilka refleksji na tle wybranych regulacji konstytucyjnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 125–141
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.011.7398

Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 143–163
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.012.7399

Prekariat - następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 165–172
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.013.7400

Prekariat i związki zawodowe w Polsce

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 173–181
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.014.7401

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".