Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wybrane środki prawne wspomagające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy w Danii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 183–196
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.015.7402

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 197–212
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.016.7403

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 213–228
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.017.7404

O pojęciu wspólnoty załogi w prawie pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 229–238
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.018.7405

Prawo do rokowań zbiorowych – prawo pracowników czy związków zawodowych?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 241–265
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.019.7406

Restrictions on the right to information in the activity of works councils

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 267–277
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.020.7407

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".