Artykuły

Ilość
Sortuj według

Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 277–293
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.021.7408

Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.1595)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 293–303
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.022.7409

Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 303–312
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.023.7410

Kontrola czynności dyspozytywnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 311–320
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.024.7411

Godziwa emerytura – to znaczy jaka?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 319–329
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.025.7412

Ocena sytuacji prawnej starszych pracowników i osób starszych poszukujących pracy na Litwie

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 329–351
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.026.7413

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".