Godziwa emerytura – to znaczy jaka?

Alina Wypych-Żywicka

Abstrakt

What does the decent pension mean?

It is generally considered that every retirement pension, even the lowest, shall be ‘decent’. The legislator does not define this term. He does not formalize any conditions which can be used to determine retirement’s character. As a result we do not know whether tlowest retirement pension can be treated as decent, providing proper conditions of existence.

Słowa kluczowe: emerytura, emerytura godziwa, emerytura minimalna, wynagrodzenie godziwe
References

Blanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993.

Góral Z., w: Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, t. I, Warszawa 2010.

Góral Z., w: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran (red.),Warszawa 2016.

Kamiński I.C., Unia Europejska. Podstawowe dokumenty, Warszawa 2004.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, W. Wróbel (red.), Warszawa 2013, http://www. sip.legalis.pl (dostęp: 25.03.2017).

Słownik języka polskiego, Doroszewski W. (red.), www.encyklopedia.pwn.pl, www.sjp.pwn.pl/szukaj) (dostęp: 30.03.2017).

Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999.

Wagner B., w: Kodeks pracy. Komentarz, B. Wagner (red.), Gdańsk 2004.

Walczak K., Pojęcie płacy godziwej w ujęciu multidyscyplinarnym, w: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, G. Uścińska (red.), Warszawa 2013. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".