Artykuły

Ilość
Sortuj według

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 1–18
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.001.8273

Ekspansja przepisów ochronnych na niepracownicze stosunki zatrudnienia – rozważania de lege lata i de lege ferenda na przykładzie umów zlecenia – zagadnienia wybrane

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 19–29
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.002.8274

Psychological and Historical Overview of Trade Unions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 31–42
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.003.8275

Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 43–58
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.004.8276

Empirical Research on Compensation Awards by the Israel Labor Court in Cases of Dismissals in Violation of Due Process: the Hearing and Good Faith Duty

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 59–75
Data publikacji online: 8 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.005.8277

Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 77–94
Data publikacji online: 14 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.006.8278

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".