Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 25 (2018), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kontrowersje dotyczące obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy jako podstawy uzasadniającej zawarcie nielimitowanej terminowej umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 95-109
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.007.8603

Pracownicy delegowani z państw UE a uprawnienia związków zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 111-123
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.008.8604

Labour law and civil law liability for strike and/or other industrial action

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 125-143
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.009.8605

Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 145-160
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.010.8606

O charakterze postanowień nieopartych na ustawie innych zakładowych porozumień zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 161-184
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.011.8607

Znaczenie umów przedwstępnych w stosunkach pracy i zakres swobody kontraktowania stron przy ich zawieraniu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 2, s. 185-197
Data publikacji online: 1 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.012.8608

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".