Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 25 (2018), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Laudacja ku czci Profesora dr. hab. Tadeusza Zielińskiego (1926–2003)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 199–208
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.013.8823

Kierunki kodyfikacji prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 209–221
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.014.8824

Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 223–241
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.016.8825

Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w świetle noweli ustawy o związkach zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 243–269
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.016.8826

Teories of political philosophy as guiding principles in social securit

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 271–291
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.017.8827

The right to social security in the Constitution of the Republic of Belarus

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3, s. 293–306
Data publikacji online: 6 września 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.018.8828

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".