Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 25 (2018), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Barriers to free movement due to mismatches of cross border tax and social security instruments

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 307–322
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.019.8947

Polityka społeczna i rynek pracy 4.0 a przyszłość prawa pracy, czyli aksjologiczny i pragmatyczny wymiar wyzwań w pracach nad nowym kodeksem pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 323–335
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.020.8948

Problematyka ryzyka zawodowego w stosunkach pracy i stosunkach służbowych oraz egzekwowanie jego oceny przez Państwową Inspekcję Pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 337–355
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.021.8949

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zatrudnienia w Kościołach i innych związkach wyznaniowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 355–366
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.022.8950

O kształtowaniu prawa pracy i jego związkach z polityką społeczną

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 367–374
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.023.8951

The right to social security in the Portuguese constitution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 375–391
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.024.8952

Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 393–416
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.025.8953

Pension reforms and participation in Spain

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 417–430
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.026.8954

Non-discrimination of part-time and fixed-term workers in recent EU case law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4, s. 429–447
Data publikacji online: 13 listopada 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.027.8955

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".