Non-discrimination of part-time and fixed-term workers in recent EU case law

Miriam Kullmann

Abstrakt

This paper discusses the case law of the CJEU over the past five years on the principle of non-discrimination in relation to part-time and fixed-term workers. This case law shows certain shortcomings when it comes to the principle of non-discrimination of part-time and fixed-term workers, partly because the CJEU’s room for interpretation itself of course is limited by EU regulations and partly because, as we shall see below, its own way of interpreting them. The contribution is structured as follows. First, a brief overview is provided on the limited reach of the principle of non-discrimination as framed in the Framework Agreements. This is followed by an analysis of the case law on part-time work and, after that, the case law on fixed-term work. The conclusion addresses some of the main issues that raise due to the Framework Agreements’ set-up and the CJEU’s interpretation of them.

JEL:  K31
ASJC: 3309

Słowa kluczowe: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca na czas określony warunki pracy, zakres dyskryminacji , part-time work, fixed-term work, employment conditions, non-discrimination
References

Barnard C., EU Employment Law, 4th ed., Oxford University Press 2012.

Davies A., EU Labour Law, Elgar European Law, Edward Elgar 2012.

Davies A., Regulating atypical work: Beyond equality, in: N. Countouris, M. Freedland (eds.), Resocialising Europe in a Time of Crisis, Cambridge University Press 2013.

European Commission, Annual Growth Survey 2016: Strengthening the recovery and fostering convergence, Communication (COM) 2015.

 

Cases

Brachner,C-123/10, ECLI:EU:C:2011:675.

Bruno and Others, C-395/08 and C-369/08, ECLI:EU:C:2010:329.

Cachaldora Fernández,C-527/13, ECLI:EU:C2015:215.

Carmela Carratù v Poste Italiane SpA,C-361/12, ECLI:EU:C:2013:620.

Diego Porras,C-596/14, ECLI:EU:C:2016:683.

Elbal Moreno,C-385/11, ECLI:EU:C:2012:746.

Espadas Recio,C-98/15, ECLI:EU:C2017:833.

Gavieiro Gavieiro and Iglesias Torres, C-444/09 and C-456/09, ECLI:EU:C:2010:819.

Greenfield,C-219/14, ECLI:EU:C2015:745.

Grupo Norte,C-574/16, ECLI:EU:C:2018:390.

Kleinsteuber,C-354/16, ECLI:EU:C:2017:539.

Krüger, C-281/97, ECLI:C:EU:1999:396.

Montero Mateos,C-677/16, ECLI:EU:C:2018:393.

Nierodzik,C-38/13, ECLI:EU:C:2014:152.

Örebro läns landsting, C-236/98, ECLI:EU:C:2000:173.

Österreichischer Gewerkschaftsbund,C-476/12, ECLI:EU:C:2014:2332.

Pérez López, C-16/17, ECLI:EU:C:2016:679.

Regojo Dans,C-177/14, ECLI:EU:C:2015:450.

Schönheit and Becker, C-4/02 and C-5/02, ECLI:EU:2003:583.

Teresa Mascellani,C-221/13, ECLI:EU:C:2014:2286.

Valenza and Others, C-302/11 to C-305/11, ECLI:EU:C:2012:646.

Vega González, C-158/16, ECLI:EU:C:2017:1014.

Vernaza Ayovi,C-96/17, ECLI:EU:C:2018:603.

Wippel,C-313/02, ECLI:EU:C:2004:607.

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, ECLI:EU:C2010:215.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".