Artykuły

Ilość
Sortuj według

Legal protection of trade unionists after the amendment of 5 July 2018 to the Trade Unions Act

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 1–12
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.001.10144

Klauzula społeczeństwa demokratycznego (obywatelskiego) w zbiorowym prawie pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 13–28
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.002.10145

Posting of Workers Directive reloaded

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 29–45
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.003.10146

The right to social security in the constitution of the republic of Serbia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 47–65
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.004.10147

Can legislation help to close gender pay gaps?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 67–74
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.005.10148

Social assistance benefits in the Netherlands

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 75–93
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.006.10149

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".