Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 26 (2019), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 95–110
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.007.10271

Wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 12 Ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 111–120
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.008.10272

Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do żądania od kandydata na pracownika danych osobowych o jego wyznaniu lub religii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 121–134
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.009.10273

Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 135–151
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.010.10274

Aktywizacja zawodowa opiekunów osób z niepełnosprawnościami jako ważne zadanie państwa – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 153–165
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.011.10275

Czas pracy osób niepełnosprawnych na podstawie wybranych regulacji prawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 2, s. 167–181
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.012.10276

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".