Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje

Ewelina Kumor-Jezierska

Abstrakt

Employee documentation – new regulations

The purpose of this dissertation is to analyze the changes of carrying out and storing employee documentation, which have been in force starting from January 1st, 2019. The implemented changes not only make it possible to carry out the documentation in an electronic form, but they also modify the employer’s rights in the scope of employee documentation storage. One of the most important changes is the shortening of the employee documentation storage from 50 to 10 years, starting from the end of the calendar year, in which the employment relationship was terminated or ended, unless separate regulations specify a longer storage period. New regulations of the labour code and the ordinance of December 10th, 2018 on employee documentation specify the rules pertaining to how to carry out and store employee documentation, among other things regulate the questions connected with issuing copies of employee documentation, picking up the documentation after the period of its storage had lapsed by persons entitled to do it as well as issues related to employee documentation destruction in the case it was not picked up.

JEL  K31
ASJC:   3309


 

Słowa kluczowe: employee documentation, personal files, documentation on issues related to employment relationship, electronic form, legal documentation storage, carrying out employee documentation, dokumentacja pracownicza, akta osobowe, dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, postać elektroniczna, przechowywanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie dokumentacji pracowniczej
References

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja (2018) http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta (dostęp:18.02.2019).

e-Akta oraz inne zmiany w dokumentacji pracowniczej (2018) https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/e-akta-oraz-inne-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej (dostęp: 18.02.2019).

Krzyżaniak P. (2019) Interes publiczny w rozgraniczeniu funkcji oceny pracowniczej i kary porządkowej w zakładzie pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 2.

Kumor-Jezierska E. (2016) Komentarz do § 6, teza nr 4 i 5, rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [w:] K.W. Baran (red.), Akty wykonawcze prawa pracy: komentarz, Warszawa.

Wyka T. (2018) [w:] K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 229, teza nr 2.

Orzecznictwo

Wyrok SN z 4 czerwca 2002 r., I PKN 249/01, LEX nr 54663.

Wyrok SN z 10 października 2003 r., I PK 295/02, LEX nr 122176.

Wyrok SN z 23 listopada 2010 r., I PK 105/10, LEX nr 686795.

Wyrok SN z 16 czerwca 2011 r., I PK 222/10, Legalis nr 443627.