Work certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code of Civil Procedure

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

The amendment to the Labour Code and the Code of Civil Procedure of 16 May 2019 clarifies the provisions governing the issuance of work certificates. It establishes new obligations for the employer and entitlements for the former employee. It strengthens the protection of his vital interests of a personal and social nature. It eliminates legal gaps previously existing in the system of Polish labour law. It significantly extends access to court proceedings in the event of failure to issue a work certificate.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: świadectwo pracy, sąd pracy, zawartość świadectwa pracy / work certificate, labour court, contents of a work certificate
References

Duraj T. (2016) [in:] K.W. Baran (red.), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, Warszawa.

Kosut A. (2001) Wybrane zagadnienia obowiązku wydania świadectwa pracy i jego treści, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 12.

Wąż P. (2013) O nowych zasadach wydawania świadectw pracy raz jeszcze, “Monitor Prawa Pracy, nr 12.

odarczyk M. (2018) [in:] K.W. Baran (red.) Kodeks pracy, Warszawa.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".