The Right of Persons Employed in Polish Public Services to Association in Trade Unions

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

The article aims at presenting the reconsidered model of association of public servants under the Polish legal system. In the past, there was a statutory imposed limiting monism in the trade union movement of military services officers. Since 2019 trade union pluralism has been introduced for the Police, Border Guard, and Prison Service officers, which is analyzed in the paper. Another issue discussed in this article is the right of association of persons employed in civil public administration.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: trade union, public services, Border Guard, Police, Prison Service / związek zawodowy, służby mundurowe, straż graniczna, policja, służba więzienna
References

References

Baran K. W. (2001) Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz–Kraków.

Baran K. W. (2002) Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Kraków.

Baran K. W. (2017) Ogólnoteoretyczna charakterystyka zatrudnienia prokuratora [in:] R. Babińska-Górecka et al., Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Baran K. W. (2019) [in:] K. W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Kuczyński T. (2015) [in:] K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze, t. 7, Warszawa.

Sanetra W. (1997) Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie Speczne,,” nr 11.

Sękara M. (2003–2004) Wolność koalicji funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych w świetle prawa polskiego i mdzynarodowego, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Specznej..

Court sentences

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 March 2000, K 26/98, OTK 2000, No. 2, item 57.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

The Act of 29 August 1997 on Municipal Guards, Dz.U. 2018, item 928.

The Act of 29 August 1997 on the National Bank of Poland, Dz.U. 2019, item 1810 consolidated text.

The Act of 11 September 2003 on the professional military service, Dz.U. 2019, item 330 consolidated text, as amended.

The Act of 9 June 2006 on the service of the officers of the Military Counterintelligence and Military Intelligence Services, Dz.U. 2018, item 1516.

The Act of 28 January 2016—Prosecution Service Law, Dz.U. 2019, item 740 consolidated text.

The Act of 19 July 2019 amending the Act on the Police, the Border Guard and the Act on Prison Service, Dz.U. 2019, item 1608.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".