Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 27 (2020), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2020

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego – szanse i zagrożenia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 67-77
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.007.11945

Równowaga prawna w sporach zbiorowych. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 79-91
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.008.11946

Reprezentatywność w sporach zbiorowych – niedokończona (r)ewolucja?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 93-102
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.009.11947

Wpływ nowelizacji ustawy o związkach zawodowych na procedurę zawierania porozumienia w sprawie udziału pracowników w europejskich podmiotach gospodarczych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 103-113
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.010.11948

The US’s and the EU’s Generalised System of Preferences: A Comparison in the Context of Workers’ Rights

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 115-124
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.011.11949

Risk of Incapacity for Work in the Polish Constitution

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 125-134
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.012.11950

Subcontracting Chain and Working Conditions in Italy: Evidence from the Food and Meat Industry

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 135-145
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.013.11951

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 147-158
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.014.11952

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".