Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 27 (2020), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2020

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Populist “Maternity Act”

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 159-165
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.015.12062

The Concept of “Worker” under the Principle of Free Movement of Workers and Its Implications for the Protection of Workers in the European Union

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 167-174
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.016.12063

Ochrona stosunku zatrudnienia działaczy związkowych po nowelizacji ustawy związkowej z dnia 5 lipca 2018 roku w świetle standardów międzynarodowego prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 175-185
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.017.12064

Right to Compensation for Overtime in the Civil Service Corps in Poland

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 187-194
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.018.12065

Sądowa weryfikacja wygaszania stosunków pracy w sferze administracji publicznej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 195-206
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.019.12066

Protection of the Interest of Workers in Court Proceedings after the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure of 4 July 2019

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 3, s. 207-215
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.020.12067

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".