Right to Compensation for Overtime in the Civil Service Corps in Poland

Anna Reda-Ciszewska

Abstrakt

The article presents an analysis of right to compensation for overtime in the civil service in polish law, especially under the European Social Charter. In Poland some civil servants are only entitled to time off equal to the number of overtime hours and not, as the European Committee on Social Rights has stated, to increased remuneration or additional time off in return for additional work. It is important especially in view of the motion to the Constitutional Tribunal to declare Art. 97 §§ 6–8 of the Act on Civil Service to be inconsistent with the European Social Charter. The article contains an analysis of legal regulations in the context of court rulings and literature.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: compensation for overtime, civil service corps, European Social Charter, remuneration for overtime work / rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych, służba cywilna, Europejska Karta Społeczna, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
References

Chochowski K. (2013) Model of Public Service in the Third Republic of Poland [in:] M. Stec, S. Płażek (red.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa.

Dubowik A. (2017) [in:] K. W. Baran (ed.), The Labour Law System, Vol. 4: Z. Góral (ed.), Individual Labour Law. Non-contractual Labour Relations, Warsaw.

Gersdorf M. (2010) [in:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Labour Code. Commentary, Warsaw.

Góral Z. (2017) The Labor Law System, Vol 1: K.W. Baran (ed.), General Part, Warsaw.

KPRM (cop. 2011) The Civil Service system in Poland, https://dsc.kprm.gov.pl/the-civil-servicesystem-in-poland (access: 16 October 2019).

Latos-Miłkowska M. (2016) Working time in a public service employment law [in:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa.

Liszcz T. (2010) [in:] T. Liszcz, R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, Civil Service Law, Lublin.

Mazuryk M. (2012) [in:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Act on Civil Service. Commentary, Warsaw.

Mitrus L. (2013) Employment in the civil service in the light of international and constitutional standards [in:] M. Stec, S. Płażek (red.), Służba cywilna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa.

Nowak N. (2007) The Right to Decent Wage. Legal Regulation and Content, Łódź.

Paroń Ł., Wilski M. (2013) Working Time in Public Sector Entities, Wrocław.

Pisarczyk Ł. (2014) [in:] K.W. Baran (ed.), Public Service Employment Law. Comentary, Warsaw.

Radwan A. (2019) Urzędnicy dostaną wynagrodzenie za pracę po godzinach, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1408795,urzednicy-dostana-wynagrodzenieza-prace-po-godzinach.html (access: 16 October 2019).

Rączka K. (2003) Working Time in the Civil Service, “Work and Social Security,” Vol. 12.

Rączka K. (2016) Czas pracy członków korpusu cywilnej. Komentarze de lege lata i de lege ferenda [in:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa. Profesora Ludwika Florka, Warszawa.

Rączka K. (2010) [in:] J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, LexisNexis.

Rotkiewicz M. (2018) Commentary to the Civil Service Act, Warsaw.

Stelina J. (2005) Legal Nature of the Employment Relationship from Appointment, Gdańsk.

Szewczyk H. (2010) Employment Relationships in the Civil Service, Warsaw.

Szmit J. (2016) Structure of Remuneration in Public Administration and Regulations of the Labour Code [in:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa.

Świątkowski A. M. (2006) Charter of Social Rights of the Council of Europe, Warsaw.

Court sentences

Judgment of the Supreme Court of 3 August 2011, I PK 40/11, LEX 1102989.

Judgment of the Constitutional Court of 21 January 2014, P 26/12, OTK-ZU 2014, No. 1A, item 3.

Legal acts

The Act of 17 February 1922 on the State Civil Service, Dz.U. 1949, No. 11, item 72.

European Social Charter, adopted in Turin on 18 October 1961, Dz.U. 1999, No. 8, item 67.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2019, item 1040 consolidated text, as amended.

The Act of 20 July 1991 on the Inspection of Environmental Protection, Dz.U. 2019, item 1355 consolidated text.

The Act of 6 September 2001 on Road Transport, Dz.U. 2019, item 58 consolidated text.

The Civil Service Act of 21 November 2008, Dz.U. 2020, item 265 consolidated text.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".