Populist “Maternity Act”

Magdalena Gurdek

Abstrakt

The act on parental supplementary benefit passed on 31 January 2019 guarantees, as it is commonly believed, a pension for mothers who have raised at least four children and due to that fact have not undertaken employment or have given it up. A thorough analysis of the provisions of the act, however, presents the parental supplementary benefit in a completely different light. All circumstances that accompanied the adoption of the act, the way its assumptions were presented, the time when work on it was ongoing and the real motives of its introduction indicate that it was passed for purely populist reasons in the pre-election period. And all of that was done to win the support of the largest possible number of people. This article presents the results of a thorough analysis of that issue, which enable to draw such daring conclusions.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: maternity act, maternity pension, parental supplementary benefit, populism, pre-election period, social programme, 500+, population decline / ustawa matczyna, emerytura matczyna, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, populizm, czas przedwyborczy, program socjalny, niż demograficzny
References

Gurdek M. (2020) A Few Remarks on Legal Aspects Regarding the So-caled “Maternity Pension,” “Roczniki Administracji i Prawa” 2020, Vol. 1, Issue 20.

Kacprzak I. (2019) Mama 4+ z emeryturą, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190609640-Mama-4-z-emerytura.html (access: 3 December 2019).

PAP (2019) Wiemy, gdzie mieszka najwięcej „matek 4 plus”, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/mama-4-plus-ile-osob-dostaje-emeryture-dla-matek/epybt8g (access: 4 December 2019).

Legal acts

The Act of 31 January 2019 on parental supplementary benefit, Dz.U. 2019, item 303.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".