Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 27 (2020), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2020

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: digital technologies, electronic employment platform, legal position of employees, the role of employment platforms in employment relations, cyfrowe technologie zatrudnienia, elektroniczne platformy zatrudnienia, pozycja prawna zatrudnionych, rola platform zatrudnienia w stosunkach pracy, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności, ustawa, źródła prawa, prawo unijne, protection of personal data, privacy protection, act, source of law, EU law, przynależność związkowa, RODO, trade union membership, personal data protection, GDPR, związek zawodowy, administrator danych, trade union, data controller, encouraging professional activation of the unemployed, atypical employment, part-time employment, telework, temporary employment, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zatrudnienie nietypowe, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca, zatrudnienie tymczasowe, academic teacher, university, public law aspects in the employment, public functions, nauczyciel akademicki, uczelnia, publiczny charakter zatrudnienia, funkcje publiczne, koronawirus, pracownik, związki zawodowe, administracja rządowa, zwolnienia grupowe, zawieszenie prawa zakładowego, coronavirus, employee, trade unions, goverment administration, collective redundancies, suspension of company’s sources of labour law, praca zdalna, pandemia, COVID-19, wypadek przy pracy, kwarantanna, prewencyjne badania temperatury pracowników, porozumienia kryzysowe, remote work, pandemic, accident at work, teleworking, quarantine, preventive employee temperature testing, crisis agreements, pracodawca, ryzyko pracodawcy, przestój, wynagrodzenie, employer, employer’s risk, force majeure, remuneration

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Phenomenon of Digital Labour Platforms

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 217-229
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.021.12608

RODO jako ustawowe źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 231-249
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.022.12609

Informacje o przynależności związkowej jako dane chronione szczególnej kategorii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 251-258
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.023.12610

Organizacja związkowa jako administrator – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 259-270
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.024.12611

The Use of Atypical Forms of Employment with the Aim of Professional Activation of the Unemployed

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 271-280
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.025.12612

Public Law Aspects in the Employment of University Teachers in the Light of the Act: Law on Higher Education and Science

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 281-292
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.026.12613

„Optymalizacja” kosztów zatrudnienia w administracji rządowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 293-304
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.027.12614

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 305-322
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.028.12615

Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 323-340
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.029.12616

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".