“Dispersed” Public Authority in Labour Law: Systematic Dilemmas in Law Continued

Anna Musiała

Abstrakt

The doctrinal discussion on personal data protection regulated by the EU regulation, i.e. the GDPR, appears to re-create a vibrant and never-ending debate on the private law nature of the employer who does not implement the principle of freedom of contract when concluding a contract of employment. Because it is simply an entity pursuing public interests. The social labour inspector is a prototype of data protection officer in the field of labour law. As a matter of fact, he is also executing this “dispersed” public authority in labour law. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: władza publiczna, prawo publiczne/prywatne, rozproszona władza publiczna, public authority, public/privite law, dispersed public authority
References

Bosek L. (2016) [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.

Drozd E. (1990) Numerus clausus praw rzeczowych [in:] S. Sołtysiński (ed.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy), Księga pamiątkowa ku czci professora Zbigniewa Radwańskiego. Praca zbiorowa, Poznań.

Niedośpiał M. (2004) Swoboda czynności prawnych, Bielsko-Biała.

Niżnik-Dobosz I. (2017) Wolność w prawie administracyjnym, Warszawa.

Skowrońska-Bocian E. (2003) Prawo spadkowe, Warszawa.

Sobczyk A. (2019) RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków.

Wild M. (2016) [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".