The Individual and Collective Meaning of the Notion of Employer in Polish Legal System

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

This article aims to identify the normative relationships between the notion of employer defined in individual labour law and collective labour law. The paper covers problems relating to both theoretical and practical problems.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: employer, labour law, employment law, collective labour law, pracodawca, prawo pracy, prawo zatrudnienia, zbiorowe prawo pracy
References

Baran K.W. (2019) [in:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Ćwiertniak B.M. (2010) [in:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy, Warszawa.

Hajn Z. (1997) Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 5.

Hajn Z. (2017) [in:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 2: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa.

Kaczyński L. (1998) W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 5.

Korus P. (2017) [in:] A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Mieroszewski L. (2000) Czy spółka cywilna jest pracodawcą, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 9.

Piwowarczyk K. (2005) Wewnętrzna jednostka organizacyjna spółki jako pracodawca, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.”

Tomanek A. (2004) Ogłoszenie upadłości of the możliwością zawarcia układu a stosunki pracy, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 11.

Wąż P. (2007) Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 k.p., “Monitor Prawa Pracy,” nr 3.

Zając M. (2010) Spółka partnerska jako pracodawca, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 3.

Court sentences

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 12 December 2006, III SA/Wa 1681/06, LEX 328557.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 26 June 2008, III SA/Wa 266/08, LEX 402907.

Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 22 November 2016, III SA/Wa 2694/15, LEX 2260907.

Judgment of the Administrative Court in Katowice of 21 February 2018, III AUa 422/17, Biul. SAKa 2018, No. 2, item 47.

Judgment of the Administrative Court in Katowice of 25 October 2018, III APa 82/17, LEX 2612144.

Judgment of the Administrative Court in Katowice of 14 December 2012, III APa 25/12, LEX 1259682.

Resolution of the Supreme Court of 16 November 1977, I PZP 47/77, OSP 1979, No. 7, item 125.

Judgment of the Supreme Court of 19 April 1979, IPR 16/79, OSNC 1979, No. 10, item 205.

Resolution of the Supreme Court of 24 November 1992, I PZP 59/92, OSNCP 1993, No. 4, item 49.

Resolution of the Supreme Court of 14 January 1993, II UZP 21/92, OSNCP 1993, No. 5, item 69.

Resolution of the Supreme Court of 23 July 1993, I PZP 30/93, OSNCP 1994, No. 6, item 123.

Judgment of the Supreme Court of 19 December 1997, IPKN 448/97, OSNP 1998, No. 22, item 649.

Decision of the Supreme Court of 18 February 1998, II UKN 525/97, OSP 1999, No. 7–8, item 130.

Judgment of the Supreme Court of 11 September 1998, II UKN 196/98, OSNP 1999, No. 18, item 589.

Judgment of the Supreme Court of 20 October 1998, I PKN 390/98, OSNP 1999, No. 3, item 744.

Judgment of the Supreme Court of 23 February 1999, IPKN 594/98, OSNP 2000, No. 8, item 299.

Judgment of the Supreme Court of 1 February 2000, I PKN 494/99, OSNP 2001, No. 12, item 409.

Judgment of the Supreme Court of 14 March 2001, II UKN 274/00, OSNP 2002, No. 21, item 533.

Resolution of the Supreme Court of the 29 July 2003, III PZP 8/03, OSNP 2004, No. 5, item 75.

Judgment of the Supreme Court of 4 November 2004, I PK 25/04, OSNP 2005, No. 14, item 206.

Judgment of the Supreme Court of 14 December 2004, I PK 135/04, OSNP 2005, No. 15, item 224. Judgment of the Supreme Court of 20 September 2005, II PK 413/04, OSNP 2006, No. 12–14, item 211.

Judgment of the Supreme Court of 14 June 2006, I PK 231/05, OSNP 2007, No. 13–14, item 183.

Judgment of the Supreme Court of 4 January 2008, I PK 187/07, LEX 375669.

Judgment of the Supreme Court of 25 September 2008, II PK 36/08, MPP 2009, No. 10. Decision of the Supreme Court of 15 December 2009, II PZ 23/09, LEX 577835.

Judgment of the Supreme Court of 4 March 2010, I PK 177/09, LEX 585690.

Judgment of the Supreme Court of 19 April 2010, II PK 298/09, LEX 602256.

Judgment of the Supreme Court of 2 December 2010, I CSK lll/10, LEX 1001270.

Judgment of the Supreme Court of 13 March 2012, II PK 170/11, LEX 1211150.

Judgment of the Supreme Court of 18 September 2013, II PK 4/13, LEX 1375183.

Judgment of the Supreme Court of 10 April 2014, I PK 243/13, LEX 1486963.

 Judgment of the Supreme Court of 3 June 2014, III PK 128/13, LEX 1486980.

Judgment of the Supreme Court of 4 June 2014, IIUK 565/13, LEX 1475235.

Judgment of the Supreme Court of 17 June 2014, II UZ 34/14, LEX 147088.

Judgment of the Supreme Court of 29 October 2014, I PK 64/14, MPP 2015, No. 4. Decision of the Supreme Court of 22 June 2015, I PZ 8/15, OSNP 2017, No. 3, item 31.

Judgment of the Supreme Court of 5 September 2017, II UK 365/16, LEX 2401069.

Judgment of the Supreme Court of 14 February 2018, I PK 351/16, LEX 2486199.

Judgment of the Supreme Court of 15 March 2018, I PK 369/16, LEX 2508615.

Legal acts

The Civil Code Act of 23 April 1964, Dz.U. 2020, item 1740 consolidated text, as amended.

The Civil Procedure Code of 17 November 1964, Dz.U. 2020, item 1575 consolidated text, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text.

The Act of 23 May 1991 on Trade Unions, Dz.U. 2019, item 263 consolidated text.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".