Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 28 (2021), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2021

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Paradigm of subordinate work versus remote work

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 167–175
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.015.13961

Some remarks to the legal status of platform workers in the light of the latest European jurisprudence

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 177–189
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.016.13962

Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 191–206
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.017.13963

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby – nowe możliwe rozwiązania w związku z COVID-19?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 207–220
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.018.13964

Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 221–231
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.019.13965

A declaration of permanent incapacity to serve as a condition for compulsory dismissal of a police officer from service

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 233–242
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.020.13966

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".