Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 29 (2022), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2022

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

(Re)thinking the International Labour Law: International Labour Standards, Regulatory Strategy and Universality

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 1-10
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.001.15369

Prawo do urlopu za czas pozostawania bez pracy – polskie regulacje i praktyka sądowa a prawo unijne i orzecznictwo TSUE – rozważania na kanwie wyroku TSUE z dnia 25 czerwca 2020 roku w połączonych sprawach C-762/18 i C-37/19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 11-23
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.002.15370

W poszukiwaniu prawnej konstrukcji dla zakładu pracy jako wspólnoty ludzi. Koncepcja Arkadiusza Sobczyka traktowania zakładu pracy jako zakładu administracyjnego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 25-37
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.003.15371

Zakład pracy jako byt intersubiektywny (wspólnota wyobrażona)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 39-49
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.004.15372

The Right to Disconnect

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 51-58
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.005.15373

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie upadłości konsumenckiej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 59-71
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.006.15374

Effects of external whistleblowing in Poland

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 1, s. 73-83
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.007.15375

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".