Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 29 (2022), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2022
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, labour law, axiology, subordination, worker dignity, worker autonomy, humanisation of work, technology, freedom, sztuczna inteligencja, prawo pracy, aksjologia, podporządkowanie, godność pracownika, autonomizacja pracownika, humanizacja pracy, technologia, wolność, employment law, algorithmic management, legal subjectivity, employer, zarządzanie algorytmiczne, podmiotowość prawna, pracodawca, mikropraca, praca w tłumie, praca platformowa, anotacja danych, microwork, crowdwork, platform work, data annotation, AI certification, Explainable AI, trade unions, responsive regulation, certyfikacja AI, związki zawodowe, elastyczna regulacja, dyskryminacja algorytmiczna, unijne prawo antydyskryminacyjne, algorithmic discrimination in employment, EU non-discrimination law, polityka migracyjna, migracje zarobkowe, cudzoziemcy, migration policy, labor migration, foreigners, bezrobotny, profilowanie, ochrona danych osobowych, unemployed, profilling, personal data protection, disabled employee, termination of employment, notice, consent, Office of Labour, Social Affairs and Family, pracownik niepełnosprawny, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie, zgoda, Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, employee’s right to daily and weekly rest, additional employment under an employment relationship, working time, prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, czas pracy, służba cywilna, kwalifikacje zawodowe, rozwój zawodowy, wiedza zawodowa, kompetencje zawodowe, członek korpusu służby cywilnej, civil service, professional qualifications, professional development, professional knowledge, professional competences, member of the civil service corps, platformy cyfrowe, pracownik, umowa o pracę, zatrudnienie niepracownicze, prawa socjalne, gig economy, digital platforms, employee, worker, employment contract, non-employment contract, social rights, aid and loan funds, self-help in the work environment, kasy zapomogowo-pożyczkowe, pracownicza samopomoc

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Initial Remarks on Artificial Intelligence and Axiological Foundations of Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 85-93
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.008.15682

The Issue of the Subjectivity of Artificial Intelligence Acting for an Employer

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 95-103
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.009.15683

Niewidzialni pracownicy, czyli kto stoi za sztuczną inteligencją

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 105-119
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.010.15684

New Challenges for Trade Unions in the Face of Algorithmic Management in the Work Environment

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 121-143
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.011.15685

Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 145-160
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.012.15686

Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 161-172
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.013.15687

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 173-188
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.014.15688

Legal and Factual Barriers to the Termination of Employment of a Disabled Employee in the Slovak Republic

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 189-200
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.016.15690

Scope of Reference of Employees’ Right to Daily and Weekly Rest (A Discussion Article)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 201-212
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.017.15691

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako środek zwiększania poziomu kompetencji zawodowych członków korpusu służby cywilnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 213-232
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.018.15692

Jaki wpływ na gospodarkę gig economy będzie miał wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, uznający kierowców Ubera za pracowników?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 233-249
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.019.15693

The Legal Status of the Savings and Loan Associations in the System of Polish Legislation

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 2, s. 251-256
Data publikacji online: 21 lipca 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.020.15886

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".