Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 29 (2022), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2022

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Collective Agreements in Poland in the Light of International Labour Standards

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 377-385
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.031.16576

The Eirenic Function of Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 387-393
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.032.16577

Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 395-405
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.033.16578

Wpływ reformy zbiorowego prawa pracy na praktykę funkcjonowania związków zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 407-415
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.034.16579

O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 417-431
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.035.16580

Świadectwo pracy – wybrane problemy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 433-444
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.036.16581

Is the Existing Model of Preventing the Abuse of Fixed-Term Employment Contracts in Poland and Germany Sufficient in the Face of the COVID-19 Pandemic?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 445-456
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.037.16582

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".