Collective Agreements in Poland in the Light of International Labour Standards

Zbigniew Hajn

Abstrakt

The paper presents the concept of the collective agreement, trade union representativeness, and the subjective scope of collective agreements in Polish law in the light of international labour law. In the author’s opinion, a better adaptation of the Polish legislation relating to agreements between the social partners on working conditions to international standards by classifying as collective agreements all agreements concluded by representative trade union organisations would remove disputes and uncertainty about their legal effects and would contribute to increasing the scope of collective bargaining. A modification of the provisions on work and pay company regulations would also serve this purpose. In addition, the author suggests changes in the provisions extending the personal scope of collective agreements to workers performing work outside the employment relationship by separating the group of solo self-employed workers belonging to the “grey area”between employees and self-employed workers and extending to them the full effects of concluding an agreement.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: układ zbiorowy pracy, reprezentatywność związkowa w rokowaniach zbiorowych, zakres podmiotowy układu zbiorowego, collective agreement, trade union representativeness in collective bargaining, personal scope of collective agreement
References

Baran K.W. (2018) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r., “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 9.

Błoński M. (2022) PGG – porozumienie płacowe, “INFOR,” 22 February, https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5421810,PGG-porozumienie-placowe.html (access: 30 April 2022).

Communication from the Commission. Approval of the content of a draft for a Communication from the Commission –Guidelines on the application of EU competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons, OJ C 123, 18 March 2022.

Florek L. (2015) Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 3.

Gernigon B., Odero A., Guido H. (2002) Collective Bargaining [in:] ILO, International Labour Standards. A Global Approach, Zurich.

Goral Z. (2010) Zbiorowa reprezentacja pracowników służby publicznej [in:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (eds.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Gdańsk.

Grzebyk P., Pisarczyk Ł. (2019) Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 1.

Hajn Z. (2019) Jaki jest zasięg i treść rokowań zbiorowych w Polsce? [in:] B. Godlewska-Bujok, K. Walczak (eds.), Różnorodność w jedności, Warszawa.

Hajn Z. (2021) Pojęcie układu zbiorowego pracy i jego uznanie przez państwo a reprezentatywność związkowa, “Państwo i Prawo,” No. 5.

ILO (2006) Freedom of Association. Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva.

ILO (2016) Non-Standard Employment Around the World, Geneva.

ILO (2018) Freedom of Association. Compilation of Decisions of the Committee on Freedom of Association, Geneva

Jaśkowski K. (2007) Porozumienia zbiorowe w prawie pracy [in:] L. Florek (ed.), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (2010) Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty, Katowice. Leśniak G.J. (2020) Porozumienia płacowe – sukces pracodawców czy klęska pracowników?, “Prawo.pl,” 30 July, www.prawo.pl/kadry/ile-porozumien-zawarli-przedsiebiorcy-i-jaki-byl-ich-skutek-dla,501993.html (access: 30 April 2022).

Pisarczyk Ł. (2022) Autonomiczne źródło prawa pracy, Warszawa.

Pisarczyk Ł., Rumian J., Wieczorek K. (2021) Zakładowe układy zbiorowe – nadzieja na dialog społeczny, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 6.

Raczkowski M. (2018) Oddziaływanie układu zbiorowego pracy na osoby niebędące pracownikami, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 2.

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1A) (2011), International Labour Conference, 100th Session, Geneva.

Servais J.M. (2017) International Labour Law, Alphen aan den Rijn (The Netherlands).

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku (2015) (Report of the General Labour Inspector on the activities of the State Labour Inspectorate in 2014), Warszawa.

Court sentences

Judgment of the CJEU of 4 December 2014, C-413/13, FNV KunstenInformatieen Media v. Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483, as amended.

The Act of 14 April 1937 on collective agreements, Dz.U. 1937, No. 31, item 242, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text, as amended.

The Act of 23 May 1991 on trade unions, Dz.U. 2019, item 263 consolidated text.

The Act of 5 July 2018 amending the Act on trade unions and some other acts, Dz.U. 2018, item 1601.

The Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, counteracting and combating COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them, and some other acts, Dz.U. 2021, item 2095 consolidated text, as amended.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".