The legal status of the aid and loan funds in the system of Polish legislation

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

Aid and loan funds are a self-help institution in the work environment. The Act of August 11, 2021 regulates their status for the first time in a comprehensive manner. The article presents issues related to their organization and functioning in the Polish legal system.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: aid and loan funds, self-help in the work environment, kasy zapomogowo-pożyczkowe, pracownicza samopomoc

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".