Jaki wpływ na gospodarkę GIG ECONOMY będzie miał wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, uznający kierowców Ubera za pracowników?

Monika Zakrzewska

Abstrakt

What will be the impact of the UK Supreme Court ruling declaring Uber drivers as employees on the GIG ECONOMY?

The author presents the verdict of the Supreme Court of Great Britain, recognizing Uber drivers as employees in the light of current laws. The subject of consideration is also the influence of the British judgment on legal and factual relations based on digital platforms in Poland, particularly in relation to Uber drivers. The author analyses the scope of protection to which persons employed on a basis other than employment contract are entitled and points out the necessity to adapt the existing regulations to the requirements of the labour market.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: platformy cyfrowe, pracownik, umowa o pracę, zatrudnienie niepracownicze, prawa socjalne, gig economy, digital platforms, employee, worker, employment contract, non-employment contract, social rights

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".