Legal and factual barriers to the termination of employment of a disabled employee in the Slovak Republic

Marcel Dolobáč,

Ivan Kundrát

Abstrakt

In the first part of the article, the authors analyse the legislation of the Slovak Republic relating to the termination of employment of an employee with disabilities. In that regard, in the main part of the article, they point to the fundamental contradiction of the case-law and practice of public authorities in the question of defining a disabled employee as well as in the question of the authority of a public authority which creates fundamental practical barriers for the employer in the intended termination of employment with such an employee. The conclusion goes from practical problems to theoretical considerations of the justifiability of the legislation in question which aims to protect groups of disabled workers at particular risk. 

ASJC: 3308, JEL: K31

This paper was written as part of the solution of the grant task APVV-16-0002 Mental health in
the workplace and assessment of the employee’s medical fitness.
Słowa kluczowe: disabled employee, termination of employment, notice, consent, Office of Labour, Social Affairs and Family, pracownik niepełnosprawny, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie, zgoda, Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".