Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Czasopismo jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia  International Association of Labour Law Journals (IALLJ) zrzeszającego najlepsze czasopisma o tematyce związanej z prawem pracy.

W Wykazie Czasopism Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej liczą 70 punktów (poz. 27982)
ISSN 1429-9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Opublikowano online: 5 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Collective Agreements in Poland in the Light of International Labour Standards

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 377-385
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.031.16576

The Eirenic Function of Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 387-393
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.032.16577

Status prawny osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy w świetle ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 395-405
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.033.16578

Wpływ reformy zbiorowego prawa pracy na praktykę funkcjonowania związków zawodowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 407-415
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.034.16579

O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 417-431
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.035.16580

Świadectwo pracy – wybrane problemy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 433-444
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.036.16581

Is the Existing Model of Preventing the Abuse of Fixed-Term Employment Contracts in Poland and Germany Sufficient in the Face of the COVID-19 Pandemic?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 445-456
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.037.16582

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".